Lidé

Společnost Targo Promotion Group vděčí za svůj úspěch svým zaměstnancům, jejich schopnostem, zkušenostem a jejich pracovnímu zápalu.

Jejich vysoké nasazení je odměňováno motivující mzdou, zaměstnaneckými benefity a především pestrou prací vykonávanou v atraktivních prostorách a přátelské atmosféře.

Vážíme si nadání našich zaměstnanců a pomáháme v jeho rozvoji formou interních školení a odborných kurzů.

Jsme otevřeni novým talentům. Pokud jste tvořivý a pro-aktivní profesionál, rádi Vás přivítáme v našem týmu!

Pro aktuální nabídky práce kontaktuje příslušnou pobočku.

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA (OPPA)

Od 1.11.2010 do 31.10.2012 proběhla školení zaměstnanců společnosti TARGO PROMOTION PRAHA spol. s r.o. v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) s názvem „Komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu adaptability a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Targo Promotion Praha spol. s r.o.“ pod registračním číslem CZ.2.17/1.1.00/33178. Tato školení byla financována z Evropského sociálního fondu. 

Za dobu trvání projektu bylo úspěšně proškoleno 40 osob v následujících klíčových oblastech:

  • Proškolení v novém systému procesního řízení a v novém informačním systému
  • Školení zaměřená na IT- operační systémy a grafické programy
  • Školení produkčních pracovníků
  • Školení obchodní
  • Školení finanční a ekonomická
  • Školení personální
  • Školení jazyková
  • Koučing a školení managementu

V rámci tohoto projektu byla rovněž vypracována strategie rozvoje lidských zdrojů a metodické pokyny pro zaškolování zaměstnanců.

Výsledkem projektu je větší konkurenceschopnost společnosti, jejího obchodního potenciálu a rozšíření znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců společnosti.

 

Společensky účelná pracovní místa – projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.